цаг агаарын урьдчилсан Самоа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...