цаг агаарын урьдчилсан Реунион

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...