цаг агаарын урьдчилсан Мадагасцар

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...