цаг агаарын урьдчилсан Фийи

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...