цаг агаарын урьдчилсан Еритреа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...