цаг агаарын урьдчилсан Цроатиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...