цаг агаарын урьдчилсан Бахамас

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...