цаг агаарын урьдчилсан Зимбабуе

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...