цаг агаарын урьдчилсан Уестерн Сахара

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...