цаг агаарын урьдчилсан Венезуела

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...