цаг агаарын Венезуела - өнөөдөр, маргааш, долоо хоногийн цаг агаарын урьдчилсан

цаг агаарын урьдчилсан Венезуела

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...