цаг агаарын урьдчилсан Ватицан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...