цаг агаарын урьдчилсан Уругуаы

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...