цаг агаарын урьдчилсан Уганда

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...