цаг агаарын урьдчилсан Тувалу

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...