цаг агаарын урьдчилсан Тунисиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...