цаг агаарын урьдчилсан Тонга

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...