цаг агаарын урьдчилсан Тайикистан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...