цаг агаарын урьдчилсан Суитзерланд

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...