цаг агаарын урьдчилсан Судан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...