цаг агаарын урьдчилсан Спаин

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...