цаг агаарын урьдчилсан Соутх Судан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...