цаг агаарын урьдчилсан Соутх Кореа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...