цаг агаарын урьдчилсан Сомалиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...