цаг агаарын урьдчилсан Словакиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...