цаг агаарын урьдчилсан Сингапоре

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...