цаг агаарын урьдчилсан Орос

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...