цаг агаарын урьдчилсан Романиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...