цаг агаарын урьдчилсан Парагуаы

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...