цаг агаарын урьдчилсан Нортхерн Мариана Исландс

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...