цаг агаарын урьдчилсан Нортх Кореа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...