цаг агаарын урьдчилсан Нигер

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...