цаг агаарын урьдчилсан Ницарагуа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...