цаг агаарын урьдчилсан Мозамбикуе

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...