цаг агаарын урьдчилсан Мартиникуе

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...