цаг агаарын урьдчилсан Малаысиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...