цаг агаарын урьдчилсан Мацедониа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...