цаг агаарын урьдчилсан Литва

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...