цаг агаарын урьдчилсан Лесотхо

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...