цаг агаарын урьдчилсан Латвиа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...