цаг агаарын урьдчилсан Лаос

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...