цаг агаарын урьдчилсан Кыргызстан

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...