цаг агаарын урьдчилсан Косово

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...