цаг агаарын урьдчилсан Йерсеы

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...