цаг агаарын урьдчилсан Иворы Цоаст

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...