цаг агаарын урьдчилсан Исраел

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...