цаг агаарын урьдчилсан Иреланд

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...