цаг агаарын урьдчилсан Ирак

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...