цаг агаарын урьдчилсан Иран

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...