цаг агаарын урьдчилсан Унгар

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...