цаг агаарын урьдчилсан Гуинеа

Өгөгдлийн цаг агаарын нөхцөлийг ачаалж байна...